Chór im."Dąbrówki"
  • Prowadząca zajęcia: Anna Goj
  • Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 18.30 - 19.30

Założony został jako Towarzystwo Śpiewacze im "Dąbrówki" 12 listopada 1911 r. Zespół występuje w śląskich strojach ludowych, z repertuarem tak religijnym jak i świeckim. O wysokim poziomie artystycznym świadczy fakt występowania chóru w wielkich miastach Polski i Europy. Ponadto chór im. "Dąbrówki" bierze czynny udział  w uświetnianiu uroczystości kościelnych zwłaszcza świąt. Największym powodzeniem cieszy się koncert kolęd. Zapraszamy na próby do sali Domu Parafialnego w Dąbrówce Wielkiej.