Dzielnicowy Dom Kultury

 

w Piekarach Śląskich

 • Zdjecie1
 • Zdjecie2
 • Zdjecie3
 • Zdjecie4
 • Zdjecie5
 • Zdjecie6
 • Zdjecie7
 • Zdjecie8
 • Zdjecie9

Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich jest samorządową jednostką kultury, rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców. Dom Kultury powstał 1 października 1991 roku, jako filia Miejskiego Domu Kultury. Od 1 stycznia 1992 roku DDK jest samodzielną jednostką organizacyjną, posiadająca osobowość prawną. Pierwszym dyrektorem domu kultury był Eugeniusz Ledwoń, który pełnił tę funkcję do sierpnia 2008 roku. We wrześniu 2008 roku dyrektorem została Ilona Ogiołda, która pełni tę funkcję do chwili obecnej.

 

Działalność Dzielnicowego Domu Kultury polegająca na tworzeniu i upowszechnianiu kultury odbywa się w dwóch obiektach położonych w dzielnicach Brzeziny Śląskie przy

ul. Roździeńskiego 99, gdzie mieści się siedziba oraz w Dąbrówce Wielkiej przy

ul. Szymanowskiego 2 b.

 

Wielokierunkowa działalność, zaspokajająca potrzeby mieszkańców opiera się w dużej mierze na sekcjach i kołach zainteresowań oraz na organizacji imprez plenerowych i wyjazdowych.

Od 2014 roku pod egidą DDK funkcjonuje Piekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku, jako jedna z form działalności statutowej.

Oferta zajęć organizowanych w jednostkach jest bardzo zróżnicowana, skierowana do różnych grup wiekowych, od najmłodszych, po seniorów.

Rada Programowa Dzielnicowego Domu Kultury jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora w zakresie prowadzenia Domu Kultury.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta nr V/60/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. oraz §9 ust.2 Statutu Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śląskich (Uchwała nr XXXIV/ 373/2009 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 lutego 2009) została powołana Rada Programowa Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śląskich w składzie:

 • Jerzy Krauza - Przewodniczący
 • Bożena Cichocka - Zastępca Przewodniczącego
 • Iwona Zorychta - Sekretarz
 
Członkowie:
 • Dariusz Bednarski
 • Bartosz Szołtysik
 • Helena Warczok
 • Tadeusz Wieczorek

 • Prowadząca zajęcia: Karolina Iwanecka
 • Zajęcia odbywają się w każdy piątek o godz. 15.30

 

Zajęcia taneczne prowadzone w naszej placówce kierujemy do dzieci lubiących ruch i muzykę, które poprzez taniec chcą realizować i rozwijać swoje pasje. Podczas cotygodniowych spotkań dzieci rozwijają się pod kątem gimnastycznym oraz ruchowym. Zajęcia prowadzone są przez instruktora z wieloletnim doświadczeniem tanecznym.

 • Prowadząca zajęcia: Małgorzata Pfeiffer-Orłowska
 • Zajęcia odbywają się poniedziałki gr. I - 16.30 - 18.00; gr. II 18.00 - 19.30
 

Dzielnicowy Dom Kultury w Dąbrówce Wielkiej prowadzi cykl warsztatów krawieckich. Zajęcia skierowane są do osób, które zaczynają swoją przygodę z szyciem. W programie m. in. budowa maszyny do szycia oraz jej podstawowa obsługa, narzędzia i przybory, rożne ściegi ręczne i maszynowe itd. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach. Cykl obejmuje 8 spotkań. Zajęcia płatne.

 • Prowadzący zajęcia: Wiktor Trojanowski
 • Zajęcia odbywają się w środy o godz. 14.00
Zapraszamy dzieci oraz młodzież na naukę gry na pianinie i keyboardzie. Zajęcia obejmują indywidualne spotkania z instruktorem muzyki. W programie m. in. czytanie nut, rozwijanie umiejętności muzycznych, praca nad rytmem oraz doskonalenia słuchu.
 
Opłata za zajęcia: 60 zł/m-c

Strona 1 z 4

Kalendarz wydarzeń

Facebook

Partnerzy

© 2020 Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich
Free Joomla! templates by AgeThemes