Rada programowa

Rada Programowa Dzielnicowego Domu Kultury jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora w zakresie prowadzenia Domu Kultury.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta nr V/60/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. oraz §9 ust.2 Statutu Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śląskich (Uchwała nr XXXIV/ 373/2009 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 lutego 2009) została powołana Rada Programowa Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śląskich w składzie:

  • Jerzy Krauza - Przewodniczący
  • Bożena Cichocka - Zastępca Przewodniczącego
  • Iwona Zorychta - Sekretarz
 
Członkowie:
  • Dariusz Bednarski
  • Bartosz Szołtysik
  • Helena Warczok
  • Tadeusz Wieczorek

Kalendarz wydarzeń

Facebook

Partnerzy

© 2021 Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich
Free Joomla! templates by AgeThemes